Who is the Fourth Man? - The Hebrew Text

Article Index

 

T he Hebrew Text:

 

Count: 295

Nydgo al tmyqh yd a:bhd Mlu:l:w Nyxlp Nwk:ytya al y:hla:l wgn dbe:w Ksym Krds adu:h Nwh:l rma:w rundkbn hne 14

y:dy-Nm Nwk:nbzysy yd hla awh-Nm:w a:tdqy a:rwn Nwta-awg:l Nwmrtt h:tes-h:b Nwdgot al Nh:w tdbe-yd a:mlu:l Nwdgot:w

Nwlpt a:rmz ynz lk:w hynpmwo:w Nyrtnop a:kbv ortyq a:tyqwrsm a:nrq lq Nwemst-yd a:nde:b yd Nydyte Nwk:ytya Nh Nek 15

K:twbth:l Mgtp hnd-le hnxna Nyxsx-al rundkwbn a:klm:l Nyrma:w wgn dbe:w Ksym Krds wne 16

bzysy a:klm K:dy-Nm:w a:tdqy a:rwn Nwta-Nm an:twbzys:l lky Nyxlp anxna-yd an:hla ytya Nh 17

dgon al tmyqh yd a:bhd Mlu:l:w Nyxlp an:ytya-al K:yhla:l yd a:klm K:l-awhl eydy al Nh:w 18

h:yzm:l hzx yd le hebs-dx a:nwta:l azm:l rma:w hne wgn dbe:w Ksym Krds-le wntsa yh:wpna Mlu:w amx ylmth rundkwbn

Nyda:b 19

a:tdqy a:rwn Nwta:l amrm:l wgn dbe:w Ksym Krds:l htpk:l rma h:lyx:b yd lyx-yrbg Nyrbg:l:w 20

a:tdqy a:rwn Nwta-awg:l wymr:w Nwh:ysbl:w Nwh:tlbrk:w Nwh:ysyjp Nwh:ylbro:b wtpk Kla h:yrbg Nyda:b 21

a:rwn yd a:bybs Nwmh ljq wgn dbe:w Ksym Krds:l wqoh yd Kla a:yrbg aryty hza a:nwta:w hpuxm a:klm tlm yd-Nm hnd lbq-

lk 22

Nytpkm a:tdqy a:rwn-Nwta-awg:l wlpn wgn dbe:w Ksym Krds Nwh:tlt Kla a:yrbg:w 23

a:klm abyuy a:klm:l Nyrma:w Nyne Nytpkm a:rwn-awg:l anymr atlt Nyrbg al:h yh:wrbdh:l rma:w hne hlhbth:b Mq:w hwt

a:klm rundkwbn Nyda 24

Nyhla-rb:l hmd ayeybr yd h:wr:w Nwh:b ytya-al lbx:w a:rwn-awg:b Nyklhm Nyrs hebra Nyrbg hzx hna-ah rma:w hne 25

The fourth man in the fiery furnace is the Lord Jesus!

Daniel Chapter 3 encodes the name ‘Jesus’ 17 times. The total number of occurrences in the Book of Daniel is 916.